Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji

W związku z realizowanym przez Miasto Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020, w dniu 8 listopada, w Resursie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. rewitalizacji Miasta Żyrardowa, stanowiącego forum współpracy i dialogu mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych z organami gminy, w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny działań rewitalizacyjnych. Zespół pełni funkcję (...)

Żyrardów

Mamy I miejsce na liście rankingowej i 6 mln. na rewitalizację centrum miasta!

Żyrardów po raz kolejny udowodnił, że jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie działań rewitalizacyjnych i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych. Złożony przez Miasto w maju br. wniosek pn. Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej i decyzją (...)

Rewitalizacja

Zaproszenie na spotkanie dla mieszkańców

Urząd Miasta Żyrardowa oraz Pracownia 3E zapraszają wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorców, na spotkanie w dniu 25. października br. (środa) w godz. 17.30 – 20.30 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 (w świetlicy) przy ul. Narutowicza 35 w Żyrardowie. Spotkanie będzie elementem trwających obecnie prac nad Programem (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.