Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konsultacje społeczne

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Od 12 marca 2021 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które potrwają do 11 kwietnia 2021 r. Konsultacje i rozmowy z Państwem pozwolą na zmodyfikowanie tego dokumentu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy. Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą (...)

Ostatnie dni konsultacji społecznych

Dobiegają końca konsultacje społeczne projektów uchwał dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach, które odbyły się w formie online. Przypominamy, że uwagi do GPR możecie Państwo zgłaszać do 20 grudnia br., a w przypadku SSR do 22 grudnia br. (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Od 20 listopada 2020 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które potrwają do 22 grudnia 2020 r. Będzie to okazja do zapoznania się z instrumentem pomocnym we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zasadami skorzystania z niego. Powołanie Specjalnej Strefy Rewitalizacji umożliwi uruchomienie (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.