Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Od 20 listopada 2020 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które potrwają do 22 grudnia 2020 r. Będzie to okazja do zapoznania się z instrumentem pomocnym we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zasadami skorzystania z niego. Powołanie Specjalnej Strefy Rewitalizacji umożliwi uruchomienie ważnego strumienia środków dotacyjnych z budżetu gminy wspierającego prywatne inwestycje remontowe. Konsultacje mają na celu poznanie Państwa zdania na ten temat i zebranie ewentualnych uwag do zapisów projektu uchwały.

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (PDF, 5 MB)

Formuła i harmonogram konsultacji

Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz do rozmów podczas funkcjonowania punktów konsultacyjnych oraz dyżurów telefonicznych, na których zbierać będziemy Państwa opinie i propozycje ewentualnych zmian do projektu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Prosimy o składanie uwag na formularzu konsultacyjnym (DOC, 136 KB).

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

DataGodzinaFormaMiejsce
01.12.202016.00 - 18.00Spotkanie informacyjne w formie zdalnejzoom
04.12.20209.00 - 11.00Zdalny punkt konsultacyjnyzoom
07.12.202017.30 - 19.30Zdalny punkt konsultacyjnyzoom
09.12.20209.00 - 12.00Dyżur telefonicznytel. 665 666 288
14.12.20209.00 - 12.00Dyżur telefonicznytel. 665 666 288

Formularz z uwagami i uzasadnieniem można przekazać do dnia 22.12.2020 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów.
  3. osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1,
    96 – 300 Żyrardów, w godzinach urzędowania.

Formularz konsultacyjny

Formularz konsultacyjny dostępny będzie od dnia 20 listopada 2020 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie oficjalnej miasta zyrardow.pl oraz na stronie rewitalizacja.zyrardow.pl, a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów.

Raport z konsultacji społecznych

Raport z przeprowadzonych konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie miasta zyrardow.pl oraz na stronie rewitalizacja.zyrardow.pl.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.