Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Finansowanie rewitalizacji

Działania rewitalizacyjne opierają się na integralności, kompleksowości i finansowaniu podejmowanych przedsięwzięć. Obszar rewitalizacji Miasta Żyrardowa wymaga wielu nakładów zarówno w sferze infrastrukturalnej jak i społecznej. Powodzenie działań odnowy miasta wymaga zrównoważenia publicznych i prywatnych środków finansowych. Celem zaprezentowania różnych możliwości zostały opracowane materiały zawierające informacje o dotacjach, kredytach, grantach, o które można starać się zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym.

Pliki do pobrania:

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.