Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Żyrardowa.

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 22 października 2021 r. (PDF, 1.2 MB)

Komitet Rewitalizacji

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 6 listopada 2022 r. (PDF, 1.38 MB)

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 6 kwietnia 2022 r. (PDF, 939 KB)

IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 14 czerwca 2022 r. (PDF, 921 KB)

V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 20 lipca 2022 r. (PDF, 1,3 MB)

VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 27 września 2022 r. (PDF, 1,4 MB)

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 25 października 2022 r. (PDF, 751 KB)

VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 13 grudnia 2022 r. (PDF, 705 KB)

IX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół IX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 24 kwietnia 2023 r. (PDF, 781 KB)

X posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Protokół X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2023 r. (PDF, 1,2 MB)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.