Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Kwartalnik

Kwartalnik to czasopismo ukazujące się w formie elektronicznej. Prezentowane są w nim treści dotyczące podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, partycypacyjnych, aktywizacyjnych i infrastrukturalnych mających wpływ na poprawę jakości życia. W jednej z rubryk informujemy o kolejnych planowanych działaniach w Żyrardowie. Odnosimy się również do ciekawych inicjatyw podejmowanych w innych miastach.

Pliki do pobrania:

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.