Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Bądź aktywny, włącz się i zmieniaj! Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji!

Zachęcamy mieszkańców obszaru rewitalizacji do zgłaszania się do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór uzupełniający będzie trwał od 14 września do 20 września 2022 roku. Komitet stanowi forum współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i innych grup z organami gminy oraz pełnił funkcję doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa. Członkowie Komitetu Rewitalizacji aktywnie uczestniczą w opiniowaniu (...)

Rewitalizacja Żyrardowa przez NGO’s

Po raz czwarty rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa. Przy ocenie zwracano uwagę na cykliczność zaproponowanych działań. Promowano w szczególności projekty wspierające potencjał lokalnych rzemieślników i ukierunkowane na szerszą współpracę z lokalną społecznością obszaru rewitalizacji. Prezydent Miasta Żyrardowa w (...)

Wizyta Zespołu ds. rewitalizacji

W czwartek, 23 czerwca br., gościł w Żyrardowie Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była prezentacja działań rewitalizacyjnych realizowanych w naszym mieście. W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa gości powitał Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta UMŻ, Łukasz Kasperczyk. Wizyta rozpoczęła się w Resursie od prezentacji przedstawionej przez (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.