Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Wizyta delegacji z Końskich w Żyrardowie

W ubiegłym tygodniu w Żyrardowie gościła delegacja samorządowców z miasta i gminy Końskie z województwa świętokrzyskiego oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wizyta odbywała się w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”. Celem Programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe, jako istotny (...)

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W Resursie, 22 października, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Wybrani w naborze członkowie otrzymali z rąk prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego nominacje na pierwszą kadencję, która trwać będzie do 2025 roku. Komitet Rewitalizacji będzie odgrywał istotną rolę w zarządzaniu procesem rewitalizacji w naszym mieście. Stanowić będzie forum współpracy i dialogu (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Ponad sto tysięcy złotych na działania społeczne w obszarze rewitalizacji!

Przez najbliższe 3 miesiące 9 organizacji pozarządowych realizować będzie działania społeczne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Oferty złożone zostały w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 125 tys. zł. Dzięki środkom z budżetu miasta przeprowadzonych (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.