Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Komitet Rewitalizacji dokonał oceny Programu

Podczas XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa dnia 10 października 2023 r. zaprezentowano m.in. wyniki dokonanej przez Prezydenta Miasta Żyrardowa oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 (GPR). Komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. ocenę, która została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa. (...)

Sąsiedzkie zazielenianie podwórka

W sobotę, na jednym z podwórek zabytkowej osady fabrycznej, zasadzono prawie 800 roślin - drzew, krzewów, pnączy i bylin. To efekt współpracy Miasta Żyrardowa, „Fundacji Kwietnej” i mieszkańców podwórka. „Fundacja Kwietna” w ramach środków dla organizacji pozarządowych otrzymała z budżetu miasta dwa granty po 10 tys. zł na działania w (...)

Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

W dniu 3 października 2023 roku do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęła oferta Fundacji Kwietnej na realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja i zazielenianie podwórka na terenie zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie - realizacja I etapu”. Zadanie polega na realizacji I etapu planu zagospodarowania zieleni podwórka położonego na terenie Osady Fabrycznej w (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.