Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Wizyta Zespołu ds. rewitalizacji

W czwartek, 23 czerwca br., gościł w Żyrardowie Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była prezentacja działań rewitalizacyjnych realizowanych w naszym mieście. W imieniu Prezydenta Miasta Żyrardowa gości powitał Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta UMŻ, Łukasz Kasperczyk. Wizyta rozpoczęła się w Resursie od prezentacji przedstawionej przez (...)

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rewitalizacji”

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rewitalizacji”. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 15 czerwca 2022 r. Środki w ramach konkursu przeznaczone są na aktywizację i animację lokalną mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Specyfikacja i cele zadania powinny dotyczyć rozwoju (...)

O rewitalizacji ze studentami

We wtorek, 22 marca br., gościliśmy w Żyrardowie studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi procesu rewitalizacji naszego miasta. To już kolejna wizyta studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat, co roku nasze miasto odwiedzają studenci w ramach ćwiczeń terenowych. Spotkanie obejmowało: prezentację multimedialną, dyskusję oraz spacer po Żyrardowie. (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.