Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Rewitalizacja Żyrardowa przez NGO’s

Po raz szósty rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Celem projektów będzie polepszenie warunków życia mieszkańców w przestrzeniach sąsiedzkich oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji.

Prezydent Miasta Żyrardowa w 2024 roku przeznaczył 125 tys. zł na konkurs ofert w zakresie rewitalizacji dla organizacji pozarządowych. Każdy mógł złożyć dwie oferty, każda na maksymalną wartość 31 250,00 zł. W terminie wpłynęło 6 ofert. Po ocenie formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały 4 oferty.

Lista projektów, które otrzymały wsparcie Miasta Żyrardowa:

Lp.Tytuł oferty / OferentKwota dotacji
1.Żyrardów – miasto marzycieli i rzemieślników
Fundacja Instytut Imagistyki Społecznej (oferta nr 1)
31 085,00 zł
2.Żyrardów – miasto marzycieli i rzemieślników. Ciąg dalszy.
Fundacja Instytut Imagistyki Społecznej (oferta nr 2)
31 250,00 zł
3.Zazielenianie podwórek
Fundacja Kwietna (oferta nr 4)
31 000,00 zł
4.Zielone przestrzenie sąsiedzkie – sposobem na wspomaganie rozwoju lokalnej społeczności
Stowarzyszenie Bliżej Natury, Bliżej Siebie (oferta nr 5)
30 726,00 zł

Dwie oferty realizowane przez Fundację Instytut Imagistyki Społecznej wpisują się w zadanie I pn. Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do promowania i wsparcia tradycyjnych zawodów rzemieślniczych. Rzemieślnicy są ogromną wartością dla poprzemysłowego miasta, w kontekście promocji miasta i rozwoju gospodarczego, w tym również ruchu turystycznego.

W ramach zadania II pn. Zazielenianie podwórek realizowane będą działania przez Fundację Kwietną wspólnie z mieszkańcami podwórka ograniczonego ulicami Limanowskiego, Narutowicza, Wyszyńskiego oraz przez Stowarzyszenie Bliżej Natury, Bliżej Siebie na podwórku przy ul. Limanowskiego, Waryńskiego i Narutowicza.

Organizacje pozarządowe rozpoczną realizację zadań w pierwszych tygodniach maja, a zakończą w grudniu bieżącego roku!

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.