Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konsultacje społeczne

Opinie mieszkańców

Z uwagą wsłuchujemy się w opinie mieszkańców

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To jeden z pierwszych i najważniejszych etapów prac nad stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Nowy dokument już w 2019 roku zastąpi Lokalny Program Rewitalizacji, który dotąd określał zakres problemów na obszarach zdegradowanych, wskazywał sposoby ich rozwiązywania, a wreszcie stanowił (...)

Warsztaty w szkołach

Co oznacza termin rewitalizacja? Czym zajmuje się urbanista? Czy miasto można porównać do organizmu? Na te i inne pytania odpowiadali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Filipa de Girarda, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, którzy wzięli udział w (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.