Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Ostatnie dni konsultacji społecznych

Dobiegają końca konsultacje społeczne projektów uchwał dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach, które odbyły się w formie online. Przypominamy, że uwagi do GPR możecie Państwo zgłaszać do 20 grudnia br., a w przypadku SSR do 22 grudnia br. za pośrednictwem formularzy konsultacyjnych, które dostępne są:

Formularz z uwagami i uzasadnieniem można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl.
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardowa, Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów.
  • osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach urzędowania.

Dokumenty (w tym formularz uwag) dostępne są pod poniższymi linkami:

Raport z przeprowadzonych konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie miasta oraz na stronie Rewitalizacja Miasta Żyrardowa.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.