Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Od 12 marca 2021 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które potrwają do 11 kwietnia 2021 r. Konsultacje i rozmowy z Państwem pozwolą na zmodyfikowanie tego dokumentu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy. Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa. Będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach, na których omawiać będziemy zasady wyboru członków Komitetu Rewitalizacji oraz jego funkcjonowania.

Pomóż nam wypracować dobre zasady powoływania i działania komitetu rewitalizacji, a później sam zostań jego członkiem!

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (plik PDF, 10MB)

Formuła i harmonogram konsultacji

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w formie zdalnej oraz do kontaktu z nami podczas dyżurów telefonicznych, a także do wypełniania formularza konsultacyjnego (plik DOC, 119KB) oraz ankiety (plik DOCX, 73KB).

DataGodzinyFormaDostęp
17.03.202117.00-18.00Otwarte spotkanie informacyjne dla interesariuszy w formie zdalnejPlatforma Zoom
24.03.20219.00-11.00Dyżur telefonicznytel. 665-666-288
31.03.20219.00-11.00Dyżur telefonicznytel. 665-666-288

Formularz z uwagami i uzasadnieniem, a także ankietę należy przekazać do dnia 11.04.2021 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów.
  3. osobiście:  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach urzędowania.

Formularz konsultacyjny i ankieta

Formularz konsultacyjny i ankieta dostępne będą od dnia 12 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie miasta oraz na stronie Rewitalizacja Miasta Żyrardowa oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1.

Ankietę można wypełnić elektronicznie.

Raport z konsultacji społecznych

Raport z przeprowadzonych konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie miasta, oraz na stronie Rewitalizacja Miasta Żyrardowa.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.