Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Mamy I miejsce na liście rankingowej i 6 mln. na rewitalizację centrum miasta!

Żyrardów po raz kolejny udowodnił, że jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie działań rewitalizacyjnych i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych. Złożony przez Miasto w maju br. wniosek pn. Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej i decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 mln zł.

Spośród trzydziestu ubiegających się o dofinansowanie projektów, środki finansowe przyznano jedenastu. Projekt Żyrardowa zdobył 100% punktów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

„To kolejny wielki sukces Żyrardowa w obszarze działań rewitalizacyjnych – podkreśla Wojciech Jasiński, Prezydent Miasta Żyrardowa. – Myślę, że nie tylko ja, ale również wszyscy pracując nad tym projektem, mamy wielką satysfakcję. Nowy Świat, to miejsce niezwykle ważne dla Żyrardowa, dlatego cieszę się, że już wkrótce będziemy mogli nadać mu zupełnie nowy, godny centrum miasta wygląd. Co ważne podkreślenia, inwestycja realizowana będzie niemal w całości za środki zewnętrzne. Wkład własny miasta uwzględniony w projekcie, to tylko 600 tys. zł.”

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację centrum osady fabrycznej, co poza zdecydowaną poprawą wizerunku tej części miasta, służyć ma aktywizacji społecznej i gospodarczej. Składa się na niego realizacja trzech dużych zadań infrastrukturalnych:

Zadanie 1. „Nowy Świat” – budowa ulicy wraz z infrastrukturą.
Zadanie obejmuje przebudowę ul. Nowy Świat na odcinku o długości 350,90 m i nadanie jej nowej funkcji społeczno-gospodarczej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym oraz miejscami parkingowymi. Całości dopełni stylizowana mała architektura w postaci stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, donic oraz ulicznych latarni. W ramach inwestycji przewiduje się także wydzielenie w pasie drogowym miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. sprzedaż produktów lokalnych).

Zadanie 2. Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej.
Zadanie to zakłada stworzenie terenu zieleni, sięgającego od zbiornika rzeki Pisia Gągolina do ulicy Nowy Świat. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej, alejek wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku oraz zadaszonej siłowni plenerowej z motywami maszyn przędzalniczych i instalacji przemysłowych. Zagospodarowana zostanie również linia brzegowa Górnego Stawu – niezbyt dużego, ale z niezwykłym klimatem zbiornika wodnego, położonego na terenie Centrali. Powstanie tam m.in. taras widokowy oraz „polana piknikowa”. Cały teren zostanie oczywiście oświetlony i objęty monitoringiem miejskim.

Zadanie 3. Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 MiPBP) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne.
Zadanie obejmuje kompleksowy remont i termomodernizację zabytkowej biblioteki fabrycznej, w tym także przebudowę schodów i wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Całkowicie zmieni się także otoczenie biblioteki, ponieważ wokół budynku powstaną m.in. ciągi piesze i pieszo-jezdne, tak potrzebne czytelnikom miejsca parkingowe i oczywiście oświetlenie.
Projekt ma charakter partnerski. Partnerami projektu są Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie oraz Gmina Grodzisk Mazowiecki. Inwestycja dofinansowana zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Realizacja projektu powinna się zakończyć 31 grudnia 2018 r.

Mapa z lokalizacją planowanej inwestycji

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.