Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji

W związku z realizowanym przez Miasto Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020, w dniu 8 listopada, w Resursie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. rewitalizacji Miasta Żyrardowa, stanowiącego forum współpracy i dialogu mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych z organami gminy, w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny działań rewitalizacyjnych.

Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta, włączając się tym samym w proces zarządzania Programem Rewitalizacji MŻ.

Członkowie Zespołu zostali wyłonieni w drodze otwartego naboru, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. Rewitalizacji.

W spotkaniu wzięło udział jedenastu członków z siedemnastoosobowego składu. Pracownicy Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju zaprezentowali uczestnikom główne założenia Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 oraz stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  Omówiono również ideę konkursu Modelowej rewitalizacji miast i przekazano członkom Zespołu informację o postępach realizacji projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. Ostatnią część spotkania przeznaczono na przypomnienie najważniejszych zasad funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji, a następnie przystąpiono do wyboru prezydium.

W drodze głosowania jawnego powołano:

  • Przewodniczącego – Pana Ryszarda Mirgosa (przedstawiciel organizacji pozarządowej),
  • Wiceprzewodniczącego – Panią Grażynę Beliniak (przedstawiciel instytucji publicznej),
  • Sekretarza – Panią Danutę Taszkun (przedstawiciel organizacji pozarządowej).

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejne posiedzenie Zespołu ds. rewitalizacji odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 roku.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.