Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Cenna wymiana doświadczeń z zakresu rewitalizacji

Delegacja Miasta Żyrardowa, w dniu 10 kwietnia br., gościła z wizytą studyjną w Bytomiu. Celem wizyty było podzielenie się dobrymi praktykami w ramach pilotażu rewitalizacji. Ośmioosobowej delegacji z Żyrardowa przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa – Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Program wizyty został tak zaplanowany, aby goście z Żyrardowa mogli zaczerpnąć jak (...)

Niemcy uczą się rewitalizacji w Żyrardowie

W Żyrardowskiej Resursie 7 grudnia  odbyło się spotkanie Polsko – Niemieckiej Grupy Roboczej, które poświęcone było rewitalizacji. Żyrardów nieprzypadkowo został wybrany na gospodarza konferencji przez Związek Miast Polskich, który docenia działania władz miasta w procesie rewitalizacji Żyrardowa. Polsko – Niemiecka Grupa Robocza działająca przy Związku Miast Polskich zajmuje się wymianą (...)

Wizyta studyjna z Mołdawii

W ramach projektu Ministerstwa Rozwoju pn. „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich” współfinansowanego ze środków MSZ w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2017” w dniach 3-9 grudnia 2017 roku w Polsce organizowane było szkolenie dla przedstawicieli z Mołdawii. Celem szkolenia (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.