Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizacja

Badanie opinii mieszkańców na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardowa

W dniach od 2 do 20 października br. jest realizowane badanie opinii wśród mieszkańców miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek Urzędu Miasta Żyrardowa. Badanie prowadzone jest w formie ankietowej przez firmę Pracownia 3E i dotyczy włączania mieszkańców w działania podejmowane przez Urząd Miasta Żyrardowa. Kluczowe kwestie poruszane w (...)

Wybrano Zespół ds. rewitalizacji

W dniu 31 lipca Prezydent Miasta Żyrardowa powołał siedemnastoosobowy Zespół ds. rewitalizacji reprezentowany m.in. przez mieszkańców miasta, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych oraz pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa. Wybrani w drodze rekrutacji członkowie będą stanowili forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy (...)

Warsztaty pt "Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji"

Żyrardów w roli eksperta

W dniach 5-7 lipca, w Łodzi, odbyły się warsztaty zatytułowane „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele dwudziestu miast, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz trzech miast realizujących projekty pilotażowe. Miasto Żyrardów, będące jednym z liderów modelowej rewitalizacji, reprezentowane było przez Jacka Grzonkowskiego, (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.