Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Badanie opinii mieszkańców na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardowa

W dniach od 2 do 20 października br. jest realizowane badanie opinii wśród mieszkańców miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek Urzędu Miasta Żyrardowa. Badanie prowadzone jest w formie ankietowej przez firmę Pracownia 3E i dotyczy włączania mieszkańców w działania podejmowane przez Urząd Miasta Żyrardowa.

Kluczowe kwestie poruszane w ankiecie dotyczą aktywnego udziału mieszkańców w działaniach Urzędu Miasta Żyrardowa (partycypacji). Chcemy poznać opinie mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, dotyczące różnych form włączania się mieszkańców w działania na rzecz miasta Żyrardowa i lokalnej społeczności. Zależy nam na tym, aby dowiedzieć się, które z działań włączających mieszkańców w działania lokalnego samorządu są najbardziej właściwe, i w jaki sposób powinny być prowadzone, aby angażować jak największą grupę mieszkańców miasta.

Realizowane badanie jest częścią diagnozy, na podstawie której Pracownia 3E we współpracy z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa opracuje dokument ułatwiający włączanie mieszkańców w działania władz samorządowych. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 10 minut, a zebrane informacje będą prezentowane w formie zbiorczego zestawienia. Formularze ankiety dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej.

Link do ankiety w formie elektronicznej https://goo.gl/forms/9DGhpeZjd0OSRvWU2

Osoby, które wybiorą ankietę w formie elektronicznej mogą po jej wypełnieniu zobaczyć wykresy statystyk oraz zestawienie odpowiedzi opisowych (dane z wypełnionych e-ankiet) aktualne na dzień wypełnienia ankiety.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.