Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Zaproszenie na spotkanie dla mieszkańców

Urząd Miasta Żyrardowa oraz Pracownia 3E zapraszają wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorców, na spotkanie w dniu 25. października br. (środa) w godz. 17.30 – 20.30 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 (w świetlicy) przy ul. Narutowicza 35 w Żyrardowie.

Spotkanie będzie elementem trwających obecnie prac nad Programem Partycypacji i Aktywizacji Społecznej. Program dotyczy przede wszystkim form i rodzaju prowadzonych konsultacji i zbierania opinii mieszkańców. Finalnie zostanie opracowany dokument ułatwiający włączanie mieszkańców i interesariuszy w działania władz samorządowych.

Podczas spotkania zostaną podsumowane wyniki badania ankietowego, prowadzonego w dniach od 2 do 20 października br. Uczestnicy spotkania w części warsztatowej będą pracować nad analizą SWOT Programu, a także – zależnie od frekwencji, określać wizję i cele Programu.

Program spotkania

 • 17.30 – 17.40
  Powitanie uczestników, wprowadzenie – Urząd Miasta Żyrardowa
 • 17.40 – 17.50
  Teoretyczne i praktyczne znaczenie Programu Partycypacji i Aktywizacji Społecznej –Pracownia 3E
 • 17.50 – 18.30
  Prezentacja wyników badania ankietowego – Pracownia 3E
 • 18.30 – 18.50
  Pytania z sali
 • 18.50 – 19.20
  Praca warsztatowa w grupach (określenie celów i oczekiwań mieszkańców, przedstawicieli organizacji, biznesu, itp., oraz analiza potencjałów i potrzeb / SWOT) – Pracownia 3E 19.20 – 19.50 praca warsztatowa w grupach (wizja, cele Programu Partycypacji i Aktywizacji Społecznej) – Pracownia 3E
 • 19.50 – 20.20
  Prezentacja prac poszczególnych grup
 • 20.20 – 20.30
  Podsumowanie spotkania – Urząd Miasta Żyrardowa, Pracownia 3E

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.