Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wizyta studyjna z Mołdawii

W ramach projektu Ministerstwa Rozwoju pn. „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich” współfinansowanego ze środków MSZ w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2017” w dniach 3-9 grudnia 2017 roku w Polsce organizowane było szkolenie dla przedstawicieli z Mołdawii. Celem szkolenia było podzielenie się polskimi doświadczeniami z wdrażania rewitalizacji w dużych i małych miastach w Polsce oraz przypomnienie zasad i regulacji dot. rewitalizacji.

W związku z powyższym w dniu 5 grudnia 2017 roku w Żyrardowie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli z Mołdawii, która została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Miastem Żyrardowem. Wśród delegatów byli reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska, Agencji Rozwoju Regionalnego, a także przedstawiciele wybranych miast i organizacji pozarządowych.

Program wizyty w naszym mieście składał się z dwóch części. Pierwsza rozpoczęła w Resursie przywitaniem gości przez Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Następnie pracownicy Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ oraz dyrektor Muzeum Lniarstwa przedstawili historię Żyrardowa, omówili proces rewitalizacji oraz podjęte i planowane przedsięwzięcia. Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę na istotność włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy w proces odnowy miasta. Taki sposób aktywizacji społecznej w konsekwencji przekłada się na powodzenie podejmowanych działań.

Po części teoretycznej mołdawscy przedstawiciele zostali zaproszeni na spacer po obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej osady fabrycznej. Podczas wycieczki goście mieli możliwość zwiedzenia odnowionych przez prywatnych inwestorów obiektów pofabrycznych, parku Dittricha oraz zobaczenia i zapoznania się z niektórymi podjętymi i planowanymi przedsięwzięciami w ramach kompleksowo prowadzonej polityki rewitalizacyjnej w mieście. Wizyta przedstawicieli z Mołdawii zakończyła się wieloma słowami uznania za wieloletnie zaangażowanie się miasta w odnowę zdegradowanej tkanki oraz perspektywą dalszej współpracy.

W piątek 8 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę delegacji mołdawskiej w Polsce, na które zostali zaproszeni również przedstawiciele Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ. Podczas podsumowania został zaprezentowany ramowy program wdrażania procesu rewitalizacji w Mołdawii przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska. W części warsztatowej reprezentanci wybranych miast mołdawskich wskazywali rozwiązania, które zainteresowały ich m.in. w Żyrardowie. Uczestnicy często odwoływali się do naszych doświadczeń, w szczególności do zaistniałych przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w dawnej Centrali Zakładów Lniarskich oraz zaangażowania władz miejskich w proces odnowy miast. Przedstawiciele z Mołdawii, którzy odwiedzili nasze miasto, byli pod wrażaniem liczby podejmowanych przedsięwzięć oraz możliwości wykorzystania potencjału miasta.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.