Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizacja

Szkolenie dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych inwestorów, organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu z zakresu rewitalizacji, które odbędzie się 29 marca br. w Resursie przy ul. 1go Maja 45. Temat rewitalizacji stanowi obecnie jedno z (...)

Żyrardów

Szansa na odnowę zabytkowego centrum Żyrardowa

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 został umieszczony w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Umożliwia to Miastu aplikowanie o środki unijne na projekt strategiczny dla rozwoju zabytkowego centrum Żyrardowa, dotyczący trzech zintegrowanych ze sobą inwestycji, z których dwie realizowane będą na (...)

Rewitalizacja

Modelowa rewitalizacja Żyrardowa

W związku z realizowanym przez Miasto Żyrardów projektem pn. „Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” 27 stycznia br. odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju pod przewodnictwem Przemysława Derwicha - Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych, a także opiekunowie projektu z Instytutu Rozwoju (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.