Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Niemcy uczą się rewitalizacji w Żyrardowie

W Żyrardowskiej Resursie 7 grudnia  odbyło się spotkanie Polsko – Niemieckiej Grupy Roboczej, które poświęcone było rewitalizacji. Żyrardów nieprzypadkowo został wybrany na gospodarza konferencji przez Związek Miast Polskich, który docenia działania władz miasta w procesie rewitalizacji Żyrardowa.

Polsko – Niemiecka Grupa Robocza działająca przy Związku Miast Polskich zajmuje się wymianą cennych doświadczeń samorządowych w obu krajach. Spotkanie w Resursie było wyjątkowym docenieniem władz miasta, gdyż zazwyczaj spotkania grupy odbywają się w dużych ośrodkach miejskich. Do Żyrardowa przyjechali przedstawiciele takich niemieckich miasta jak Dachau, Stuttgart, czy Dusserdorf. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego, który przedstawił postacie niemieckich przedsiębiorców Hiellego i Dittricha. Następnie polski przewodniczący grupy Piotr Głowski Prezydent Piły serdecznie podziękował Panu Prezydentowi za zaproszenie do naszego miasta i umożliwienie poszerzenia swojej wiedzy o modelowy przykład rewitalizacji Żyrardowa.

W czasie spotkania Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński zaprezentował proces rewitalizacji naszego miasta, opisał historię, omówił działania w ramach rewitalizacji i zaprezentował obecnie toczące się inwestycji w ramach prac samorządu i prywatnych przedsiębiorców. Po prezentacji nastąpiła dyskusja podczas, której skupiono się na realizowanym przez miasto modelowym programie rewitalizacji. Jak zauważyli goście z Niemiec w ich kraju brakuje programów rewitalizacji z tak kompleksowym podejściu jak w Żyrardowie.

Po konferencji goście zwiedzili Żyrardów i mogli zobaczyć na żywo proces rewitalizacji, o którym słyszeli podczas spotkania. Na zakończenie spotkania niemiecki przewodniczący grupy Landrat Dachau Stefan Löwl poprosił o kopię żyrardowskiego programu rewitalizacji uznając go za wzorzec również dla niemieckich miast. Starosta Dachau zadeklarował pomoc w pozyskaniu przez Żyrardów miasta partnerskiego w Niemczech. Dziękując za spotkanie władzami miasta życzył powodzenia w staraniach o wpisanie Żyrardowa do Światowej Listy Dziedzictwa UNESCO.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.