Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Pierwsza wielomilionowa dotacja na rewitalizację budynków mieszkalnych

Miasto Żyrardów pozyskało prawie 6,5 mln. zł w konkursie dotyczącym rewitalizacji zabytkowej tkanki mieszkaniowej. To najwyższe dofinansowanie w tym konkursie, a pod względem przyznanej punktacji, Żyrardów uplasował się na pierwszym miejscu wraz z Warszawą, Ciechanowem i Płońskiem. Jednocześnie nasza Spółka PGM „Żyrardów” otrzymała w tym samym konkursie ponad 2,4 mln. zł na remont budynku. W sumie prawie 9 mln. zł dotacji z UE oraz budżetu państwa pozwoli na wyremontowanie 11 zabytkowych budynków mieszkalnych.

Przyzwyczailiśmy już mieszkańców do informacji na temat pozyskanych kolejnych milionów na inwestycje w naszym mieście – mówi Prezydent Wojciech Jasiński. – Przypomnę, że w ubiegłym roku była to kwota ponad 37 mln. zł, w tym roku, wcześniej pozyskaliśmy już 8,5 mln. zł! Dlatego informacja o kolejnych 6,5 mln. zł może już nie robić dużego wrażenia. Warto jednak podkreślić, że jest to pierwsza wielomilionowa dotacja służąca poprawie warunków mieszkaniowych. Tak dużych inwestycji w budynkach komunalnych jeszcze nie było! To ogromny sukces Miasta! Szczególne słowa podziękowania należą się mojemu zastępcy Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu i pracownikom Wydziału Rewitalizacji i rozwoju Urzędu Miasta.

W ramach projektu Miasto odnowi budynki przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. Narutowicza 42, ul. Wyszyńskiego 12, ul. Armii Krajowej 10, ul. 1 Maja 31, 50, 52 oraz ul. Chopina 13 i 17. Natomiast PGM, dzięki pozyskanym środkom w ramach tego samego konkursu, wyremontuje budynek dawnego sądu przy ul. 1 Maja 25.

Planowany zakres prac w każdym budynku jest inny, dotyczy remontu części wspólnych, takich, jak klatki schodowe, okna, drzwi zewnętrzne, stropy i elewacje oraz prac termomodernizacyjnych.

Czeka nas dużo pracy, ale perspektywa, że w ciągu dwóch najbliższych lat w kapitalny sposób poprawimy jakość życia mieszkańców zabytkowych domów komunalnych, zachęca do podjęcia tego wyzwania – mówi Krzysztof Lucjan Chrzanowski. – Mam nadzieję, że mieszkańcy tych kamienic równie pozytywnie podejdą do współpracy podczas prowadzonych prac.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.