Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Cenna wymiana doświadczeń z zakresu rewitalizacji

Delegacja Miasta Żyrardowa, w dniu 10 kwietnia br., gościła z wizytą studyjną w Bytomiu. Celem wizyty było podzielenie się dobrymi praktykami w ramach pilotażu rewitalizacji. Ośmioosobowej delegacji z Żyrardowa przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa – Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Program wizyty został tak zaplanowany, aby goście z Żyrardowa mogli zaczerpnąć jak najwięcej inspiracji i pomysłów z bytomskich doświadczeń w zakresie rewitalizacji i przekształcania terenów postindustrialnych.

Żyrardowską delegację powitał Prezydent Bytomia Damian Bartyla, który podkreślił, że nasze miasta mimo różnej wielkości borykają się z podobnymi problemami. W wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na liczbę terenów poprzemysłowych w Bytomiu oraz na problemy, jakie się pojawiły po restrukturyzacji przemysłu, które nie zostały dotychczas rozwiązane. Szansą na poprawę warunków i jakości życia jest rewitalizacja.

Gospodarze zaprezentowali działania rewitalizacyjne, głównie dotyczące włączenia terenów poprzemysłowych w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta oraz jeden projekt w zakresie aktywizacji społecznej. Dwa z czterech prezentowanych przedsięwzięć opierały się na rewitalizacji przez kulturę tj. restauracja dawnej kopalni Rozbark przez Miasto i wprowadzenie do niej działalności kulturalnej (Teatr Rozbark) oraz planowana odnowa wyjątkowego obiektu Elektrociepłowni Szombierki – zabytkowej postindustrialnej „katedry” na cele kulturalne – właścicielem obiektu jest Fundacja EC Generator. Delegacja zwiedziła również tereny dawnej kopalni Szombierki, które w procesie rewitalizacji zostały przekształcone przez prywatnego inwestora na cele rekreacyjne i mieszkaniowe (pole golfowe wraz z osiedlem domów jednorodzinnych i wielorodzinnych). Duże zainteresowanie wzbudził projekt społeczny funkcjonujący na terenach dawnej kopalni Powstańców Śląskich  Zakład Aktywności Zawodowej „Świetlik”, w którym zatrudnienie znajdują osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Delegacja miała także okazję zapoznać się z informacjami nt. projektu „Rewitalizacji terenów poprzemysłowych Szombierek i Łagiewnik w dolinie rzeki Bytomki”, w ramach którego na hałdach odpadów pogórniczych i pohutniczych oraz poprzemysłwocyh nieużytkach powstaną tereny zieleni,  sportowe i rekreacyjne.

Miasto Bytom, jako jedno z pierwszych miast, skorzystało z dodatkowych narzędzi, jakie daje Ustawa o rewitalizacji – stosowną uchwałą uruchomiło Specjalną Strefę Rewitalizacji dla części obszaru rewitalizacji na okres 10 lat. Gospodarze jeszcze nie mogli powiedzieć o efektach wprowadzenia SSR, jednak uważają, że był to niezbędny krok, aby istniała możliwość prowadzenia kompleksowych i skoordynowanych działań rewitalizacyjnych zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, jak i przestrzennej.

Kolejne wizyty, finansowane z funduszy unijnych w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, zaplanowano także w Ełku, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Warszawie.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.