Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Nabór do prac w Komisji Konkursowej w 2020 r. ds. rewitalizacji

W 2020 roku odbędzie się druga edycja konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych pod hasłem Rewitalizujemy Żyrardów. O fundusze będą mogły zawalczyć te NGO’s, które zaplanują działania na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa dla lokalnej społeczności. Zanim jednak przejdziemy do etapu zbierania ofert konkursowych, najpierw należy wyłonić komisję, która będzie oceniała złożone (...)

Kompendium wiedzy o finansowaniu rewitalizacji

W ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych Urząd Miasta Żyrardowa wydał publikację pn. Praktyczny poradnik dla interesariuszy procesu rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Planowanie, finansowanie i realizacja przedsięwzięć. Wydawnictwo zawiera m.in. informacje o źródłach finansowania dot. remontów budynków i zagospodarowania podwórek, opis procesu inwestycyjnego krok po kroku oraz przykłady dobrych praktyk. (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Miasto Żyrardów w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast organizuje cykliczne spotkania, eventy i spacery po zabytkowym centrum miasta. Wszystkie te działania mają na celu zaangażowanie mieszkańców z obszaru objętego programem rewitalizacji w proces zachodzących i planowanych tu zmian. W najbliższy poniedziałek 16 grudnia, o godz. 17.30, odbędzie się spotkanie, podczas (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.