Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

O rewitalizacji ze studentami

We wtorek, 22 marca br., gościliśmy w Żyrardowie studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi procesu rewitalizacji naszego miasta.

To już kolejna wizyta studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat, co roku nasze miasto odwiedzają studenci w ramach ćwiczeń terenowych. Spotkanie obejmowało: prezentację multimedialną, dyskusję oraz spacer po Żyrardowie. Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa Jacek Grzonkowski w formie prezentacji przedstawił informacje nt. historii Żyrardowa, programu rewitalizacji, z głównym naciskiem na wypracowane w ramach modelowej rewitalizacji miast dobre praktyki w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej. Zaprezentowano także planowane działania rewitalizacyjne w mieście dotyczące m.in. przebudowy ulicy Lniarskiej czy zagospodarowania terenów zieleni nad Stawem Górnym.

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego podczas spaceru z zaciekawieniem oglądali m.in. zabytkowe budynki dawnej fabryki wyrobów lnianych, a także remontowany Kantor czy odnowioną Resursę. Wizyta studentów z UŁ potwierdza fakt, że Żyrardów należy do liderów rewitalizacji w naszym kraju i wzbudza zainteresowanie wśród szerokiego grona zwolenników tego procesu.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.