Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rewitalizacji”

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rewitalizacji”.

Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 15 czerwca 2022 r.

Środki w ramach konkursu przeznaczone są na aktywizację i animację lokalną mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Specyfikacja i cele zadania powinny dotyczyć rozwoju oferty działań społecznych aktywizujących i animujących mieszkańców obszaru rewitalizacji; wspierania mieszkańców obszaru rewitalizacji w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego środowiska lokalnego w perspektywie zdiagnozowanych potrzeb i problemów społecznych oraz promocji zasobów obszaru rewitalizacji i ich wykorzystanie w działaniach aktywizujących i animujących, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych rzemieślników obecnych na obszarze rewitalizacji.

Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dotacji wynosi 25 000,00 zł.

Po złożeniu oferty przez system witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Urzędu:

  1. osobiście w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP;
  4. pocztą elektroniczną na adres: urzad@zyrardow.pl z weryfikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacja nt. konkursu dostępne są w systemie Witkac.pl oraz w BIP.

Zapraszamy do składania ofert!
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ:
e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl
tel. 46 858 15 70.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.