Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Żyrardowskie NGO zapraszają!

Już w najbliższą sobotę, 27 czerwca, Żyrardów Nosi zaprasza na bezpłatny koncert gordonowski dla niemowląt i dzieci. Żyrardów Nosi zaprasza również na cykl otwartych letnich spotkań dla młodych rodziców i ich dzieci, który rozpocznie się od 1 lipca. Stowarzyszenie Otwórz od 4 lipca rozpoczyna w parku Dittricha cykl 12 treningów (...)

Dostępne środki na zabytki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił nabór o przyznanie dotacji w formie refundacji. Wnioski można składać do 30 czerwca br. Refundacja obejmuje wykonane w latach 2017-2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Działania rewitalizacyjne podejmowane przez NGO’s

Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa, składając od jednej do trzech ofert. Przy ocenie zwracano uwagę na cykliczność zaproponowanych działań. Jednorazowe wydarzenia mogły być tylko jednym z elementów projektu. Dodatkowo celem uzyskania dotacji realizatorzy musieli zaplanować szerszą współpracę z lokalną (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.