Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Od 12 marca 2021 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które potrwają do 11 kwietnia 2021 r. Konsultacje i rozmowy z Państwem pozwolą na zmodyfikowanie tego dokumentu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy. Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Miasta Żyrardowa jednogłośnie przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030. To zwieńczenie prawie pięcioletniego okresu prac nad przygotowywaniem się miasta wraz z interesariuszami do procesu rewitalizacji prowadzonego zgodnie z obowiązującą Ustawą o rewitalizacji. Wyznaczony w 2018 r. obszar rewitalizacji zajmuje 168,31 (...)

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030. Ich celem było pozyskanie uwag, opinii, propozycji zmian do projektu Programu. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 20 listopada 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach, które odbyły się w (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.