Rewitalizacja
Miasta Żyrardowa

motorem przemian społeczno-gospodarczych

Herb Żyrardowa

Baza wiedzy

Aktualności

Niemcy uczą się rewitalizacji w Żyrardowie

W Żyrardowskiej Resursie 7 grudnia  odbyło się spotkanie Polsko – Niemieckiej Grupy Roboczej, które poświęcone było rewitalizacji. Żyrardów nieprzypadkowo został wybrany na gospodarza konferencji przez Związek Miast Polskich, który docenia działania władz miasta w procesie rewitalizacji Żyrardowa. (więcej…)

Wizyta studyjna z Mołdawii

W ramach projektu Ministerstwa Rozwoju pn. „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich” współfinansowanego ze środków MSZ w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2017” w dniach 3-9 grudnia 2017 roku w Polsce organizowane było szkolenie dla przedstawicieli z Mołdawii. Celem szkolenia (...)

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji

W związku z realizowanym przez Miasto Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020, w dniu 8 listopada, w Resursie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. rewitalizacji Miasta Żyrardowa, stanowiącego forum współpracy i dialogu mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych z organami gminy, w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny działań rewitalizacyjnych. (więcej…)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.