Rewitalizacja
Miasta Żyrardowa

motorem przemian społeczno-gospodarczych

Rewitalizujemy Żyrardów

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Jak mieszkańcy zmieniają obszar rewitalizacji?

Miasto to żywy i złożony organizm. I tak jak każdy organizm składa się z wielu elementów tworzących jedną funkcjonalną całość. Jane Jacobs w swojej książce pt. Śmierć i życie wielkich miast Ameryki napisała: „Miasta mają zdolność dostarczania czegoś każdemu, tylko dlatego i tylko wtedy, gdy są one tworzone przez każdego". (...)

Zabieramy opinie na temat obszaru rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy, Powodzenie kompleksowej polityki rewitalizacyjnej w Żyrardowie wymaga ciągłego zaangażowania wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i jednostek miejskich. W naszym mieście szerokie i skrupulatne podejście do tej tematyki jest możliwe dzięki udziałowi Żyrardowa w konkursie Modelowej Rewitalizacji Miast, w ramach którego realizowany jest projekt „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”. (...)

Podsumowanie gier miejskich

Za nami dwie gry miejskie, które pozwoliły zobaczyć Żyrardów z innej strony. Podczas pierwszej z nich poznawaliśmy stare gry i zabawy towarzyszące mieszkańcom miasta, natomiast w drugiej odwiedziliśmy kilka istotnych terenów zieleni zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie żyrardowskim organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu Otwórz, PTTK Żyrardów, Towarzystwu Przyjaciół Miasta (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.