Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Sąsiedzkie zazielenianie podwórka

W sobotę, na jednym z podwórek zabytkowej osady fabrycznej, zasadzono prawie 800 roślin – drzew, krzewów, pnączy i bylin. To efekt współpracy Miasta Żyrardowa, „Fundacji Kwietnej” i mieszkańców podwórka.

„Fundacja Kwietna” w ramach środków dla organizacji pozarządowych otrzymała z budżetu miasta dwa granty po 10 tys. zł na działania w przestrzeni obszaru rewitalizacji.
Przypomnijmy, że w ramach pierwszej dotacji Fundacja przeprowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami kwartału przy udziale architekta krajobrazu. Powstał plan nasadzeń i koncepcja zagospodarowania terenów zieleni na podwórku.
Z drugiej dotacji zakupione zostały sadzonki i zorganizowano społeczne sadzenie roślin. Był też poczęstunek dla uczestników akcji i pogadanka o bioróżnorodności we wspólnej przestrzeni, a także instruktaż dotyczący dalszej opieki nad zielenią.

Dziękujemy mieszkańcom podwórka za zaangażowanie, za poświęcenie kilku godzin na wspólne sadzenie roślin. Największą frajdę mieli najmłodsi „ogrodnicy”, którzy z ogromnym zapałem uczestniczyli w akcji. Podziękowania kierujemy także do wolontariuszy z firmy „Łąki kwietne”, których wiedza, doświadczenie oraz ciężką praca dała niezwykły efekt.

W 2024 r., na przedmiotowym podwórku, planuje się wspólne wypracowanie projektu zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkich w meble relaksu, urządzenia zabaw i urządzenia służące do retencjonowania wody opadowej i jej wykorzystania.

Wspólne działania już dziś przyniosły znaczną poprawę estetyki podwórka, co zapowiada obiecujący spektakl zapachów i barw wiosną.
Liczymy, że dbałość mieszkańców o ich najbliższe otoczenie pozwoli przez długie lata cieszyć się tą przestrzenią.

Fundacja Kwietna

Fundacja Kwietna zajmuje się edukowaniem, promocją oraz wsparciem przy wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań w obszarze ochrony bioróżnorodności. Wspiera tworzenie łąk kwietnych i ogrodów biocenotycznych na terenie całego kraju, w swojej pracy opierając się na badaniach naukowych i współpracy z ekspertami z dziedzin takich jak biologia, botanika, architektura krajobrazu i innych. Od lat wspiera merytorycznie i praktycznie założenie dziesiątek łąk kwietnych. Fundacja stworzyła także specjalnie dobraną mieszankę dzikich kwiatów, którą dystrybuuje w ramach akcji społecznej #nanołączki, podnoszącej świadomość ekologiczną odbiorców. Angażuje się w działalność komunikacyjną i naukową, m.in. wspierając badania dotyczące presji pszczoły miodnej na dzikie gatunki zapylaczy oraz wpływu pasów kwietnych na plony na terenach rolniczych.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.