Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Żyrardów

Szansa na odnowę zabytkowego centrum Żyrardowa

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 został umieszczony w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Umożliwia to Miastu aplikowanie o środki unijne na projekt strategiczny dla rozwoju zabytkowego centrum Żyrardowa, dotyczący trzech zintegrowanych ze sobą inwestycji, z których dwie realizowane będą na (...)

Rewitalizacja

Modelowa rewitalizacja Żyrardowa

W związku z realizowanym przez Miasto Żyrardów projektem pn. „Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” 27 stycznia br. odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju pod przewodnictwem Przemysława Derwicha - Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych, a także opiekunowie projektu z Instytutu Rozwoju (...)

Żyrardów z lotu ptaka

Nowa „strona” rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony rewitalizacja.zyrardow.pl, która powstała w ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniem rewitalizacji oraz informacjami dotyczącymi realizowanego projektu. Na stronie będzie można również znaleźć informacje dotyczące, (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.