Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

O rewitalizacji w Katowicach

Przedstawiciele Miasta Żyrardowa, 21 maja br., odwiedzili kolejne miasto w ramach cyklu wizyt studyjnych, mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji. Tym razem delegacja odwiedziła Katowice – które w 2015 roku uzyskały tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, co ważne jest w kontekście podejmowanych niektórych działań rewitalizacyjnych. W Katowicach część przedsięwzięć z zakresu odnowy miasta prowadzona jest przy szczególnym uwzględnieniu funkcji kulturalnej – wynikiem tych działań jest np. Strefa Kultury, która łączy kulturę z atrakcyjną przestrzenią wypoczynkowo-rekreacyjną.

Wizyta rozpoczęła się w Urzędzie Miasta Katowice, gości powitała pani wiceprezydent Marzena Szuba, która przyznała, że na początku XXI wieku Żyrardów dla ich miasta był inspiracją w zakresie odnowy zdegradowanych przestrzeni. Przez kolejne lata miasto Katowice wypracowało własne metody i narzędzia prowadzenia działań rewitalizacyjnych, którymi podzieliła się z uczestnikami delegacji pani wiceprezydent i jej współpracownicy.

Podczas spotkania przybliżono uczestnikom historię Katowic, strukturę zarządzania i prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji koordynowanych przez miasto, a także zaprezentowano przedsięwzięcia realizowane przez miasto lub we współpracy z partnerem.

Na szczególną uwagę zasługuje projekt „Naprawmy.To”, którego celem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Za pomocą aplikacji mieszkańcy mogą zgłaszać problemy z zakresu m.in. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Następnie w ciągu dwóch dni dostają informację od Urzędu Miasta Katowice, w jaki sposób będzie rozwiązany dany problem.

Drugą ciekawą inicjatywę podjęła instytucja kultury – Katowice Miasto Ogrodów, która realizuje projekt „Plac na glanc”. Od 2013 roku w ramach konkursu wybierane są podwórka do odnowy. Cały proces projektowy i realizacyjny opiera się o partycypację społeczną, czyli aktywne włączenie się mieszkańców i wspólne podejmowanie decyzji. Celem projektu jest edukacja mieszkańców, a także uświadomienie im, że mają wpływ na wygląd najbliższego otoczenia.

Po spotkaniu żyrardowska delegacja odwiedziła Strefę Kultury, czyli pokopalniany teren, na którym powstało Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Muzeum Śląskie. Pomiędzy zabudową została wykreowana przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej było zwiedzanie osiedla robotniczego Nikiszowiec, na którym delegację przywitali Waldemar Jan i Anna Solińska (przedstawiciele Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych). Podczas spaceru po osiedlu gospodarze przedstawili historię Nikiszowca, a także opowiedzieli o początkach podejmowanych działań rewitalizacyjnych. Następnie uczestników zaproszono do Centrum Zimbardo, które zostało utworzone przez Stowarzyszenie w celu budowania lokalnej tożsamości wśród młodzieży, a także ma służyć rozwojowi lokalnej społeczności oraz edukacji nt. rewitalizacji w Nikiszowcu. W Centrum gospodarze opowiadali o pojawiających się problemach podczas działań rewitalizacyjnych, a także pomysłach na dalszy rozwój Nikiszowca.

 

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.