Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Ze studentami o rewitalizacji

W środę, 6 czerwca br., w Żyrardowie gościliśmy studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi procesu rewitalizacji naszego miasta.

To już kolejna wizyta Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat, co roku nasze miasto odwiedzają studenci w ramach ćwiczeń terenowych. Spotkanie obejmowało: prezentację multimedialną, dyskusję oraz spacer po Żyrardowie. Przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardowa w ramach prezentacji przedstawili informacje nt. historii Żyrardowa, programu rewitalizacji, z głównym naciskiem na projekty rewitalizacyjne realizowane przez Miasto i inne podmioty w latach 2004 – 2018. Przedstawiciele UMŻ opowiedzieli uczestnikom również o planowanych działaniach rewitalizacyjnych w mieście dotyczących m.in. projektu modelowej rewitalizacji, partycypacji społecznej oraz zintegrowanego projektu rewitalizacji obejmującego ul. Nowy Świat, remont biblioteki i zagospodarowanie terenów zieleni nad stawem. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego podczas spaceru z zaciekawieniem oglądali m.in. zabytkowe budynki dawnej fabryki wyrobów lnianych, a także park miejski im. K. Dittricha. Goście zwrócili uwagę na spójność działań rewitalizacyjnych w mieście, które są prowadzone przez wiele podmiotów oraz na poprawę estetyki miejskiej. Żyrardów należy do liderów rewitalizacji w naszym kraju, fakt ten wzbudza zainteresowanie wśród szerokiego grona zwolenników tego procesu, co potwierdziła wizyta studentów z UŁ.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.