Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Wybrano Zespół ds. rewitalizacji

W dniu 31 lipca Prezydent Miasta Żyrardowa powołał siedemnastoosobowy Zespół ds. rewitalizacji reprezentowany m.in. przez mieszkańców miasta, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych oraz pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa. Wybrani w drodze rekrutacji członkowie będą stanowili forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy (...)

Warsztaty pt "Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji"

Żyrardów w roli eksperta

W dniach 5-7 lipca, w Łodzi, odbyły się warsztaty zatytułowane „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele dwudziestu miast, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz trzech miast realizujących projekty pilotażowe. Miasto Żyrardów, będące jednym z liderów modelowej rewitalizacji, reprezentowane było przez Jacka Grzonkowskiego, (...)

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza nabór uzupełniający do Zespołu ds. Rewitalizacji

Trwa nabór uzupełniający do Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, w związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w rewitalizacji naszego miasta oraz mieć wpływ na podejmowane działania oraz kierunki zmian w obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Zachęcamy do składania swoich kandydatur przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji z obszaru rewitalizacji reprezentujący grupę: (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.