Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

O rewitalizacji w Warszawie

Przedstawiciele Miasta Żyrardowa, 18 czerwca br. odbyli ostatnią z cyklu pięciu wizyt studyjnych. Tym razem delegacja udała się do Warszawy, aby poznać skalę działań rewitalizacyjnych, a także zobaczyć jak duże miasto radzi sobie z zarządzaniem działaniami procesem rewitalizacji.

Delegacja została przywitana przez panią Katarzynę Sołtys – Dyrektor Domu Kultury Tu Praga, która opowiedziała o zarządzaniu instytucja. Dodatkowo podzieliła się z gośćmi pomysłem na zagospodarowanie filii – Pałacyku Konopackiego oraz organizację nowych form aktywności mieszkańców.

W następnej części wizyty odbyło się spotkanie podczas, którego przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy, a także spółek miejskich zaprezentowali żyrardowskiej delegacji działania podejmowane w ramach rewitalizacji. Skupiono się przede wszystkim na przedsięwzięciach w zakresie lokali użytkowych na warszawskiej Pradze, czyli najmu lokali użytkowych, założeń funkcji Lidera Obszaru oraz dotychczasowe działania wspierające rzemieślników. Drugim elementem omawianym na spotkaniu były przeprowadzone konsultacje w ramach kształtowania przestrzeni m.in. Parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla.

Wizyta studyjna zakończyła się spacerem po obszarze rewitalizacji podczas, którego omawiano pomysły na zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni podwórek, ulic i skwerów.

Cykl wizyt studyjnych przyczynił się do zaobserwowania dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji w innych miastach. Uczestnicy oprócz intensywnej wymiany doświadczeń i informacji na temat realizacji projektów poszukiwali również inspiracji do ewentualnych przedsięwzięć w Żyrardowie.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.