Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wyznaczamy obszar miasta przeznaczony do rewitalizacji

Aby móc kontynuować prace nad programem rewitalizacji Miasta Żyrardowa, a następnie realizować kompleksowe działania rewitalizacyjne, konieczne jest wyznaczenie w drodze uchwały Rady Miasta obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w tej sprawie. Konsultacje potrwają od 16 lipca do 16 sierpnia br.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami opublikowanymi na stronie:  http://www.bip.zyrardow.pl/4981,obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach.

Plakat

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.