Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konsultacje społeczne

Rewitalizujemy Żyrardów

Zapraszamy na konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030

Od 20 listopada 2020 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030, które potrwają do 20 grudnia 2020 r. Mają one na celu zebranie od interesariuszy uwag i propozycji zmian do wypracowanych zapisów Programu. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna! Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w (...)

Porozmawiajmy o zieleni

Porozmawiajmy o zieleni!

Już w sobotę, 30 marca 2019 r., spotkamy się by poruszyć kwestię przyrody w naszym mieście. W godzinach 11:00-12:00 odbędzie się spacer z przewodnikiem śladami żyrardowskiej zieleni. Zbiórkę ustalono przed Resursą przy ul. 1-go Maja 45. Po spacerze, w godzinach 12:15-13:45, zapraszamy na spotkanie otwarte w Resursie – sala kawiarniana, (...)

Rewitalizacja

Konsultacje społeczne zakończone

W dniach 16 lipca -16 sierpnia 2018 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów. Dały one możliwość włączenia się interesariuszy w  proces rewitalizacji od początku, już na etapie jego planowania. Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.