Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konsultacje społeczne

Porozmawiajmy o zieleni

Porozmawiajmy o zieleni!

Już w sobotę, 30 marca 2019 r., spotkamy się by poruszyć kwestię przyrody w naszym mieście. W godzinach 11:00-12:00 odbędzie się spacer z przewodnikiem śladami żyrardowskiej zieleni. Zbiórkę ustalono przed Resursą przy ul. 1-go Maja 45. Po spacerze, w godzinach 12:15-13:45, zapraszamy na spotkanie otwarte w Resursie – sala kawiarniana, (...)

Rewitalizacja

Konsultacje społeczne zakończone

W dniach 16 lipca -16 sierpnia 2018 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardów. Dały one możliwość włączenia się interesariuszy w  proces rewitalizacji od początku, już na etapie jego planowania. Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących (...)

Opinie mieszkańców

Z uwagą wsłuchujemy się w opinie mieszkańców

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To jeden z pierwszych i najważniejszych etapów prac nad stworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Nowy dokument już w 2019 roku zastąpi Lokalny Program Rewitalizacji, który dotąd określał zakres problemów na obszarach zdegradowanych, wskazywał sposoby ich rozwiązywania, a wreszcie stanowił (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.