Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Niebawem w Żyrardowie rozpocznie się cykl szkoleń dot. finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pierwsze spotkanie zaplanowano 19 sierpnia br., o godzinie 17.00, w Resursie. Szkolenia mają przygotować uczestników do pozyskania funduszy m.in. na remonty budynków i podwórek na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Planowanym efektem będzie pozyskanie informacji na temat źródeł finansowania, a także wypracowanie gotowych wniosków o dofinansowanie.

Już teraz zachęcamy przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i administratorów budynków do zgłoszenia się na pierwsze spotkanie. Udział w nim warunkuje możliwość uczestnictwa w całym cyklu szkoleń! W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie (na adres e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl) lub papierowo (w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ) do 12 sierpnia br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Działanie to jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.