Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wspólnie zmieniamy ulicę Lniarską

W środę, 21.08.2019 r., odbyły się konsultacje dot. zmiany zagospodarowania ulicy Lniarskiej. Rozpoczęły się one od spaceru badawczego – wizji terenu. Uczestnicy, mieszkańcy i inwestorzy okolicznych nieruchomości, wyrazili opinię w jaki sposób, ich zdaniem, można zapobiegać negatywnym zjawiskom i jakie zmiany wprowadzić w zagospodarowaniu ulicy.

Następnie w Centrum Kultury odbyła się część poświęcona dopracowaniu koncepcji zagospodarowania ul. Lniarskiej. W tym celu została przygotowana makieta, na której można było zaznaczyć wypracowane pomysły. Uczestnicy wskazywali na uspokojenie ruchu kołowego, ograniczenie i uporządkowanie miejsc postojowych, wprowadzenie małej architektury i zieleni, która podkreślałaby przemysłowy charakter przestrzeni.

Wszyscy byli zgodni, że remont ul. Lniarskiej jest istotnym elementem dla powodzenia dalszych działań rewitalizacyjnych w tej części postindustrialnej osady fabrycznej.

Warto przypomnieć, że środki na opracowanie projektu remontu ul. Lniarskiej zostały pozyskane w ramach konkursu Modelowej Rewitalizacji Miast. Wyłoniony Wykonawca uwzględni wnioski ze spotkania i spaceru. Następnie opracowana koncepcja zostanie poddana ponownie konsultacjom społecznym.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.