Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wspólnie zmieniamy ulicę Lniarską

Remont ulicy Lniarskiej przyczyni się do wykreowania istotnej przestrzeni publicznej w Żyrardowie, w której zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę jakości życia w mieście. Zakładany podział tej przestrzeni na różne strefy, które będą się ze sobą przenikały, pozwoli to na swobodne korzystanie z niej zarówno mieszkańcom, przedsiębiorcom, jak i turystom. Ponadto realizacja tego projektu dopełni system komunikacyjny na terenie dawnych Zakładów Lniarskich, tym samym ułatwiając przemieszczanie się w strefie centralnej miasta.

Wykonawca zakończył prace nad koncepcją zagospodarowania ulicy Lniarskiej. Podczas pracy wziął pod uwagę wnioski i rekomendacje jakie zostały wypracowane podczas spaceru badawczego po ulicy Lniarskiej, a następnie poddane dyskusji na spotkaniu.

Po zakończeniu etapu koncepcyjnego, zachęcamy Państwa do przekazywania swoich sugestii, komentarzy czy uwag do wypracowanych dokumentów. W tym celu zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie 9 października 2019 r., o godzinie 17:00, które odbędzie się w Resursie. Wspólnie z Projektantem i przedstawicielami Urzędu Miasta Żyrardowa będzie możliwość dyskusji nad zaproponowaną koncepcją.

Drugim sposobem na wyrażenie swojej opinii jest wypełnienie formularza konsultacyjnego, który należy złożyć w przeciągu 7 dni tj. do 9 października br. bezpośrednio w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ albo przesłać na adres mailowy rewitalizacja@zyrardow.pl.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w proces konsultacji dot. zmiany zagospodarowania kluczowej w strefie centralnej miasta ulicy Lniarskiej, aby w konsekwencji remont tej przestrzeni odpowiadał na realne potrzeby jej użytkowników.

Pliki do pobrania:

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.