Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wspólnie zaprojektujmy podwórko przy ul. Strażackiej

Pod koniec 2019 roku planowana jest inwestycja polegająca na zagospodarowaniu podwórka przy ul. Strażackiej. O jego wyglądzie zadecydują mieszkańcy oraz inni użytkownicy tego terenu. Miasto Żyrardów na ten cel pozyskało 50 000,00 zł w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na wspólne projektowanie podwórka i zadecydowanie o jego wyglądzie w środę, 27 marca 2019 roku, o godzinie 18:00, w świetlicy środowiskowej przy ul. Waryńskiego 25. Moderatorem spotkania będzie architekt, który zaprezentuje również makietę z koncepcją podwórka stworzoną przez podopiecznych świetlicy.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.