Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Szkolenia z finansowania przedsięwzięć

Rozpoczął się cykl szkoleń z finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych skierowany przede wszystkim do osób związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi. Uczestnicy mają szansę nabyć wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy na remonty, termomodernizacje budynków, a także zagospodarowanie podwórek. Pod nadzorem eksperta zainteresowane wspólnoty będą mogły przygotować wnioski o dofinansowanie i poznać proces inwestycyjny.

W poniedziałek, 19 sierpnia br., odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń w zakresie finansowania działań infrastrukturalnych na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, reprezentujących administratorów i przedstawicieli zarządów, przyszli również mieszkańcy budynków wspólnotowych.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia w problematykę mieszkaniową przez Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa Sylwestra Osińskiego. Następnie po krótkim wprowadzeniu o rewitalizacji w Żyrardowie zewnętrzny ekspert przedstawił informacje o funduszach wewnętrznych i zewnętrznych. Oprócz wskazania różnych źródeł finansowania działań (takich jak pożyczki, kredyty, dotacje) oraz programów, z których można je uzyskać, zaprezentowano również przykłady zrealizowanych już projektów – zarówno przez wspólnoty mieszkaniowe, jak i w formule partnerstwa publiczno-prywantego.

Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu. Zadawali pytania do prezentowanych treści, a także odnosili się do dotykających ich problemów. Spotkanie zakończyło się rozdaniem ankiet, na podstawie których zostaną określone potrzeby wspólnot mieszkaniowych. Po zidentyfikowaniu problemów będą utworzone kilkuosobowe grupy zainteresowane tym samym obszarem tematycznym.

W celu zapisania się na szkolenia z zakresu finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, podczas których będzie można uzyskać indywidualną poradę, należy wypełnić ankietę. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku, 26 sierpnia br., mailowo na adres rewitalizacja@zyrardow.pl lub papierowo w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach, ponieważ kwestia finansowania rewitalizacji jest podstawą powodzenia podejmowanych działań.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.