Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Rewitalizacja Żyrardowa przez NGO’s

Po raz czwarty rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa. Przy ocenie zwracano uwagę na cykliczność zaproponowanych działań. Promowano w szczególności projekty wspierające potencjał lokalnych rzemieślników i ukierunkowane na szerszą współpracę z lokalną społecznością obszaru rewitalizacji.

Prezydent Miasta Żyrardowa w 2022 roku przeznaczył 125 tys. zł na konkurs ofert w zakresie rewitalizacji dla organizacji pozarządowych. Każdy mógł złożyć jedną ofertę na maksymalną wartość 25 000,00 zł. W terminie wpłynęło 8 ofert po ocenie formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymało 6 projektów.

Lista projektów, które otrzymały wsparcie Miasta Żyrardowa

Lp.Nazwa organizacjiNazwa projektuKwota dotacji (PLN)
1.Stowarzyszenie Nasze ImaginariumŻyrardowscy rzemieślnicy i rzemieślniczki24 940,00
2.Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Kadr„Podwórkowe sny” – Aktywizacja i animacja lokalna mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Żyrardowa24 990,00
3.Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”Aktywizacja społeczności rodziny salezjańskiej pn. „Poznaj Twój Żyrardów”18 350,00
4.Stowarzyszenie „Świetlik” w Żyrardowie„Mój Żyrardów”25 000,00
5.Fundacja GwiazdPiosenki naszego podwórka6 720,00
6.Stowarzyszenie Sport LifeRewitalizacja mieszkańców – Wzmocnienie Rodziny – społeczna animacja i integracja25 000,00
Razem: 125 000,00

Projekty, które uzyskały dotację mają zróżnicowaną tematykę i są kierowane do różnych grup wiekowych i społecznych m.in. rodziców, młodzieży szkolnej, czy rzemieślników. Część z działań odnosi się do estetyzacji przestrzeni z udziałem mieszkańców lub przedsiębiorców. Inne koncentrują się na integracji społecznej przy jednoczesnym rozwijaniu talentów muzycznych, czy plastycznych.

Realizacja projektów rozpoczęła się już na przełomie sierpnia i września. Zachęcamy do śledzenia podejmowanych działań przez wcześniej wymienione organizacje!

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.