Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030. Ich celem było pozyskanie uwag, opinii, propozycji zmian do projektu Programu. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 20 listopada 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach, które odbyły się w formie online, a także przesłane formularze z uwagami i propozycjami do dokumentu.

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych oraz projekt GPR z naniesionymi uwagami i propozycjami.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.