Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

W dniu 18 maja 2023 roku do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęła oferta Fundacji Kwietnej na realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja i zazielenianie podwórka na terenie zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie”. Projekt zakłada stworzenie planu rewitalizacji zieleni podwórka położonego na terenie Osady Fabrycznej w Żyrardowie. Obejmie on konsultacje społeczne, które zostaną przeprowadzone na terenie ww. kompleksu z udziałem jego mieszkańców. Konsultacje mają na celu zbadanie nastrojów społecznych w kontekście planowanej rewitalizacji, w tym preferencji w zakresie propozycji rozwiązań, które mają zostać wprowadzone.

Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 29 maja 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty, poprzez wypełnienie formularza uwag i wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl (skan z podpisem) lub złożenie w formie pisemnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.