Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Podsumowanie czerwcowych i lipcowych spotkań z mieszkańcami

Drodzy Mieszkańcy,

w środę, 31 lipca 2019 r., zakończył się cykl czerwcowych i lipcowych spotkań z mieszkańcami podczas mobilnych punktów konsultacyjnych i spacerów badawczych. Ważną kwestią tych wydarzeń było przekazywanie uczestnikom czym jest rewitalizacja. Podkreślano, że to nie tylko remont budynków i ulic, ale przede wszystkim zwracanie uwagi na najbliższe otoczenie i sprawy społeczne. Istotą, zaś było zachęcie wszystkich do dzielenia się swoimi pomysłami na działania rewitalizacyjne. Mieszkańcy mieli również możliwość wypełnienia karty projektu, celem zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji.

W trakcie realizacji siedmiu dwudniowych mobilnych punktów konsultacyjnych i siedmiu spacerów badawczych mieszkańcy mogli porozmawiać z Prezydentem Miasta Żyrardowa, przedstawicielami Urzędu Miasta Żyrardowa oraz zewnętrznymi konsultantami. Podejmowana tematyka dotyczyła przede wszystkim problemów i wyzwań, z którym zmagają się osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji oraz potencjałów tej części miasta.

Dzięki przeprowadzonym rozmowom, spacerom badawczym – podczas których omawiano konkretne przykłady problemów występujących na obszarze rewitalizacji, a także złożonym kartom przedsięwzięć zebrano ogromny materiał do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Teraz zgromadzone karty projektów, pomysły mieszkańców i wnioski z organizowanych wydarzeń zostaną dokładnie przeanalizowane i zagregowane, celem stworzenia dokumentu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Na pewno, w najbliższym czasie, pojawią się informacje jakie przedsięwzięcia znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 roku.

Już teraz zapraszamy na spotkanie konsultacyjne – o którym będziemy informować później.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.