Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

O rewitalizacji w Krasnej Lipie

W październiku 2019 roku odbyła się czterodniowa wizyta studyjna do Krasnej Lipy w ramach projektu „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Żyrardów i czeskie miasteczko łączy wspólna historia, a także współczesne wyzwania dotyczące zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym miast.

Tematem przewodnim wizyty była rewitalizacja zarówno w aspekcie infrastrukturalnym jak i społecznym. Krasna Lipa może pochwalić się szeregiem działań, które w ostatnich latach znacznie poprawiły warunki życia mieszkańców, a także spowodowały wzrost atrakcyjności turystycznej tego miasta.

Delegacja z Żyrardowa, której przewodniczył Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski miała okazję m.in. wysłuchać prezentacji o ponad dwudziestoletnich doświadczeniach w zakresie odnowy tkanki miejskiej. Burmistrz Krasnej Lipy Jan Kolar przedstawił zrealizowane inwestycje – w tym prowadzone przez prywatnych inwestorów, a także plany na przyszłość. Kolejnym punktem wizyty była konferencja, której tematem przewodnim było zachowanie wyjątkowego materialnego dziedzictwa – mauzoleum rodziny Dittrich. To przedsięwzięcie jest realizowane przez organizację pozarządową we współpracy z miastem Krasna Lipa. Uczestnicy mieli także możliwość obserwacji postępu prac.

Dzięki uprzejmości gospodarzy, delegacja żyrardowska, miała możliwość wizyty w niemieckim przygranicznym mieście Großschönau, które słynęło z produkcji adamaszku. Spotkanie odbyło się w siedzibie muzeum, które promuje tekstylną historię miasta. Podobny rozwój Żyrardowa i Großschönau stwarza szansę na dalszą współpracę partnerską i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki opartej na dziedzictwie poprzemysłowym.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.