Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konkurs ofert na działania społeczne w obszarze rewitalizacji

Miasto Żyrardów w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast przeznaczyło 175 000,00 zł na działania społeczne w zakresie rewitalizacji. W dniu 1 marca 2019 roku Prezydent Miasta Żyrardowa Zarządzeniem nr 75/19 ogłosił konkurs ofert dotyczący realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Celem konkursu jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Żyrardowa.

Infografika

Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie początkujące organizacje pozarządowe, które dzięki włączeniu się w działania na rzecz lokalnej społeczności mogą zdobyć cenne doświadczenie. Oczywiście nie będziemy wykluczać stowarzyszeń, fundacji, czy podmiotów ekonomii społecznej z dłuższym stażem, które poprzez swoje doświadczenie w istoty sposób mogą wesprzeć aktywizację społeczną w Żyrardowie.

Kompleksowy i długofalowy charakter procesu rewitalizacji wymaga zaangażowania nie tylko przedstawicieli administracji, ale w szczególności wszystkich mieszkańców. Wobec tego pozytywnie zostaną rozpatrzone oferty, które:

  • będą aktywizowały lokalną społeczność wokół jej potrzeb, deficytów, problemów,
  • zapewnią współdziałanie mieszkańców,
  • jasno określą cel, działania i rezultaty,
  • zaangażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe),
  • uzyskają poparcie min. 10 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • nie będą miały charakteru komercyjnego.

Zwracamy uwagę na to, że działania nie mogą mieć charakteru jednorazowego zdarzenia. Realizatorzy powinni zaplanować szerszą współpracę z lokalną społecznością obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa, która ma nieść za sobą trwałą, widoczną zmianę w środowisku lokalnym (np. organizacja cyklu warsztatów, stworzenie ogrodu społecznościowego). Pojedyncze zdarzenia mogą być tylko jednym z elementów projektu.

Jedna organizacja pozarządowa może ubiegać się maksymalnie o wsparcie 3 projektów, każdy o wartości wartości dofinansowania od 500,00 zł do 12 500,00 zł. Zaplanowane działania muszą zostać zorganizowane od 10 kwietnia do 31 października 2019 roku.

Zanim jednak nastąpi zakończenie konkursu ofert, odbędzie się spotkanie w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek), o godzinie 17:30, w Resursie, celem omówienia warunków i efektów realizacji projektów. Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia mailowe na adres rewitalizacja@zyrardow.pl lub telefonicznie pod nr 46 858 15 70. Wystawczy podać nazwę organizacji pozarządowej, imię i nazwisko oraz kontakt.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Tablica ogłoszeń / Otwarte konkursy ofert.

Kontakt z nami:
Wydział Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ
pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. nr 3)96-300 Żyrardów
tel. 46 858 15 70
e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.