Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Kompendium wiedzy o finansowaniu rewitalizacji

W ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych Urząd Miasta Żyrardowa wydał publikację pn. Praktyczny poradnik dla interesariuszy procesu rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Planowanie, finansowanie i realizacja przedsięwzięć.

Wydawnictwo zawiera m.in. informacje o źródłach finansowania dot. remontów budynków i zagospodarowania podwórek, opis procesu inwestycyjnego krok po kroku oraz przykłady dobrych praktyk. Treści poradnika zostały dostosowane do specyfiki Żyrardowa w oparciu o przeprowadzone diagnozy oraz spotkania z administratorami budynków i mieszkańcami.

Poradnik dostępny jest w wersji elektronicznej w zakładce: Baza wiedzy – Finansowanie Rewitalizacji

Natomiast w wersji papierowej można go otrzymać w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ, Pl. Jana Pawła II nr 2 pok. 3 (I piętro).

Mamy nadzieję, że będzie on przydatnym narzędziem do przeprowadzenia z powodzeniem planowanych inwestycji oraz pozyskania dofinansowania na projekty rewitalizacyjne.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.