Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Włącz się w rewitalizację!

Ogłoszono nabór do piątej edycji konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rewitalizacji! Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji. W tym roku konkurs ofert został podzielony na dwa zadania Rzemieślnicy obecni na obszarze rewitalizacji i (...)

Poznajemy żyrardowskie zakłady rzemieślnicze

W ramach zadania publicznego z zakresu rewitalizacji finansowanego z budżetu Miasta Żyrardowa, Stowarzyszenie „Nasze Imaginarium” realizuje ciekawy projekt ,,Żyrardowscy rzemieślnicy i rzemieślniczki” promujący lokalne zakłady rzemieślnicze. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego zadania ,,Mapa rzemieślników i rzemieślniczek Żyrardowa". Stowarzyszenie prezentuje osoby - rzemieślników i rzemieślniczki - które mają fach w rękach, pasję, (...)

Bądź aktywny, włącz się i zmieniaj! Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji!

Zachęcamy mieszkańców obszaru rewitalizacji do zgłaszania się do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór uzupełniający będzie trwał od 14 września do 20 września 2022 roku. Komitet stanowi forum współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i innych grup z organami gminy oraz pełnił funkcję doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa. Członkowie Komitetu Rewitalizacji aktywnie uczestniczą w opiniowaniu (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.