Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Prezydent Miasta Żyrardowa przedstawia ofertę realizacji zadania publicznego składanego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

W dniu 18 maja 2023 roku do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynęła oferta Fundacji Kwietnej na realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja i zazielenianie podwórka na terenie zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie”. Projekt zakłada stworzenie planu rewitalizacji zieleni podwórka położonego na terenie Osady Fabrycznej w Żyrardowie. Obejmie on konsultacje społeczne, które zostaną (...)

Będzie kolejna inwestycja na terenie pofabrycznej „Centrali”

Po budowie ul. Nowy Świat i skweru inż. Srzednickiego, przyszedł czas na realizację kolejnej inwestycji w zabytkowym centrum miasta ze wsparciem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Żyrardów otrzymał 2 mln zł dofinansowania na budowę ul. Lniarskiej z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Ulica Lniarska znajduje się na poprzemysłowym terenie dawnych zakładów lniarskich. Wraz (...)

Rewitalizacja Żyrardowa przez NGO’s

Po raz piąty rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa. Celem projektów będzie wsparcie i poprawa warunków życia lokalnej społeczności w ich miejscu zamieszkania oraz promocja działalności rzemieślniczej na obszarze rewitalizacji. Prezydent Miasta Żyrardowa w 2023 roku przeznaczył 125 tys. (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.