Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Bądź aktywny, włącz się i zmieniaj! Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek oraz kandydatów do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór będzie trwał od 23 sierpnia do 15 września 2021 roku. Jego celem jest wyłonienie przedstawicieli różnych środowisk na pierwszą kadencję Komitetu Rewitalizacji (tj. do 2025 r.). Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Do prac w Komitecie Rewitalizacji chcielibyśmy włączyć w szczególności mieszkańców z obszaru rewitalizacji, przedstawicieli podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych prowadzących lub zamierzających prowadzić swoją działalność na obszarze rewitalizacji, właścicieli nieruchomości lub ich zarządców. Jego członkowie będą mieli możliwość na bieżąco uczestniczyć w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy lub dokonanie zgłoszenia poprzez właściwą instytucję. Szczegółowe informacje na temat naboru i niezbędne do wypełnienia dokumenty dostępne są na stronie BIP.

Komórka organizacyjna odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 02, tel. 46 858 15 70, e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl.

Wyniki naboru powinny być znane w październiku br. Lista członków Komitetu Rewitalizacji na pierwszą kadencję oraz ewentualne listy rezerwowe podane zostaną do publicznej wiadomości.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.