Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Bądź aktywny, włącz się i zmieniaj! Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji!

Zachęcamy mieszkańców obszaru rewitalizacji do zgłaszania się do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór uzupełniający będzie trwał od 14 września do 20 września 2022 roku. Komitet stanowi forum współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i innych grup z organami gminy oraz pełnił funkcję doradczą dla Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji aktywnie uczestniczą w opiniowaniu i rekomendowaniu podejmowanych działań na obszarze rewitalizacji. Mają również możliwość na bieżąco uczestniczyć w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Stąd tak istotne jest włączenie do tego grona osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.

Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w Uchwale Nr XXXVIII/326/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji a także w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Żyrardowa:

Formularz zgłoszeniowy można składać do 20 września br.:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów,
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach urzędowania.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie naboru jest Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 02, tel. 46 858 15 70, e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.